سبد خرید

لایسنس اشتراکی

لایسنس سی پنل سرور مجازی (cPanel/WHM-Vps)
65,900 تومان
ماهانه
487,800 هزینه راه اندازی
مخصوص VPS (سرور مجازی)
تحویل آنی و خودکار
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی (cPanel/WHM Dedicated + Softaculous free)
131,800 تومان
ماهانه
975,600 هزینه راه اندازی
مخصوص Dedicated (سرور اختصاصی)
همراه با یک لایسنس Softaculous رایگان !
تحویل آنی و خودکار
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس کلود لینوکس (CloudLinux License)
131,800 تومان
ماهانه
487,800 هزینه راه اندازی
تحویل آنی و خودکار
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس لایت اسپید (Litespeed License) Professional
131,800 تومان
ماهانه
487,800 هزینه راه اندازی
Web Host Professional - 2-CPU Workers
سازگار با تمام کنترل پنل ها
تحویل آنی و خودکار
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس Softaculous Auto Installer
48,800 تومان
ماهانه
تحویل آنی و خودکار
بدون هیچگونه محدودیت
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
تحویل آنی و خودکار
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس پنل Virtualizor
131,800 تومان
ماهانه
195,200 هزینه راه اندازی
تحویل آنی و خودکار
بدون هیچگونه محدودیت (نامحدود vps)
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس آنتی شلر CXS - ConfigServer eXploit Scanner
65,900 تومان
ماهانه
195,200 هزینه راه اندازی
تحویل آنی و خودکار
بدون هیچگونه محدودیت
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس دایرکت ادمین - Directadmin
65,900 تومان
ماهانه
تحویل آنی و خودکار
دارای Pro pack
بدون هیچگونه محدودیت
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
لایسنس جت بکاپ - JetBackup
65,900 تومان
ماهانه
تحویل آنی و خودکار
بدون هیچگونه محدودیت
قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
تا 3 بار تغییر ایپی رایگان
بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
نصب آسان لایسنس با یک دستور ساده
سفارش دهید
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System
131,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System
146,400 تومان
ماهانه
659,100 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WHM Sonic- Radio Control for cPanel
65,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید
MailScanner Front-End - Mail Scanner
65,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید
Outgoing Spam Monitor (osm)
65,900 تومان
ماهانه
131,800 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
65,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
131,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید
KernelCare+
65,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید
WHMCS
131,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید
Solusvm - Master License
131,800 تومان
ماهانه
131,800 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Solusvm - Slave License
65,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)
131,800 تومان
ماهانه
487,800 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
CPNginx
131,800 تومان
ماهانه
146,400 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
65,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید
SitePad
65,900 تومان
ماهانه
سفارش دهید
LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
0 تومان
ماهانه
1,073,200 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
cPGuard Licensing System
131,800 تومان
ماهانه
سفارش دهید
CSP Beshkon
0 تومان
ماهانه
سفارش دهید