سبد خرید

هاست اقتصادی ایران

بسته 1
50,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک500MB
پهنای باندنامحدود
دامنه ملی رایگاندر پرداخت سالانه
گواهی SSL رایگان
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
ضمانت استرداد 30 روز
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
بسته 2
80,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک1G
پهنای باندنامحدود
دامنه ملی رایگاندر پرداخت سالانه
گواهی SSL رایگان
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
ضمانت استرداد 30 روز
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
بسته 3
120,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک3G
پهنای باندنامحدود
دامنه ملی رایگاندر پرداخت سالانه
گواهی SSL رایگان
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
ضمانت استرداد 30 روز
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
بسته 4
170,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک5G
پهنای باندنامحدود
دامنه ملی رایگاندر پرداخت سالانه
گواهی SSL رایگان
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
ضمانت استرداد 30 روز
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید
بسته 5
200,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک10G
پهنای باندنامحدود
دامنه ملی رایگاندر پرداخت سالانه
گواهی SSL رایگان
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
ضمانت استرداد 30 روز
پشتیبانی 24 ساعته
سفارش دهید